Användarvillkor

Sekretesspolicy och rättsligt meddelande

Detta är en allmän sekretesspolicy och ett rättsligt meddelande avseende användning av Polarn O. Pyrets webbplats (även benämnd ”webbplatsen” eller ”polarnopyret.se”).

På den här webbplatsen ger Polarn O. Pyret information online. Genom att du använder den här webbplatsen samtycker du till att vara juridiskt bunden till och uppfylla följande villkor i sekretesspolicyn och det rättsliga meddelandet. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller upphöra med någon aspekt eller funktion på den här webbplatsen, inbegripet sekretesspolicyn och det rättsliga meddelandet, och sådana ändringar ska träda i kraft omedelbart efter det att ändringen av aspekten eller funktionen eller ändringen av sekretesspolicyn och det rättsliga meddelandet har publicerats på webbplatsen.

Upphovsrätt, varumärken och användarvillkor

Innehållet på den här webbplatsen (”Innehållet”), inbegripet, men inte begränsat till, text, grafik och bilder, varumärken, märken, logotyper och programvara, är skyddat enligt immaterialrättslagstiftningen.

Äganderätten till Innehållet ska inte övergå till er eller någon annan användare av den här webbplatsen, utan fortfarande innehas av Polarn O. Pyret eller en tredje part som innehar äganderätten till det material som publiceras på denna. Polarn O. Pyret äger de namn som används för företagets verksamhet och de av företagets produkter och tjänster som nämns på den här webbplatsen, och de namnen är skyddade enligt immaterialrättslagstiftningen. Alla varumärken tillhör respektive ägare.

Det är tillåtet att titta på Innehållet, skicka det elektroniskt, ladda ned och kopiera det, men endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Otillåten användning av Innehållet kan utgöra en kränkning av upphovsrättslagstiftning, varumärkes-lagstiftning eller annan lagstiftning.

När du skickar Innehållet elektroniskt, laddar ned det, eller kopierar det måste du också inkludera alla upphovsrättsmeddelanden och andra meddelanden som ingår i Innehållet, inbegripet eventuella upphovsrättsmeddelanden längst ned på sidan. Innehållet får inte mångfaldigas, skrivas av, lagras i ett hämtningssystem, översättas till ett naturligt språk eller datorspråk, vidarebefordras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, fotografiskt, inspelat eller annat), säljas vidare eller distribueras på nytt utan ett skriftligt förhandsmedgivande från Polarn O. Pyret.

Det är inte tillåtet att sälja eller ändra Innehållet eller reproducera, visa, publicera, distribuera eller på annat sätt använda Innehållet i offentligt eller kommersiellt syfte. Du får inte ”rama in” den här webbplatsen eller något av innehållet på denna, och du samtycker till att inte kopiera någon del av webbplatsen till en server.

Vidare samtycker du till att inte visa eller använda några av Polarn O. Pyrets namn, logotyper eller varumärken på något sätt utan ett skriftligt förhandsmedgivande från Polarn O. Pyret.

Användning av Innehållet på en annan webbplats eller i en annan nätbaserad datormiljö för något ändamål är uttryckligen förbjuden, men du får infoga webblänkar på din webbplats till den här webbplatsen om inte annat anges i dessa användarvillkor. Härmed beviljas du ett icke-exklusivt, begränsat och återkallningsbart tillstånd att länka till den här webbplatsen. Du samtycker till att inte visa några länkar till den här webbplatsen på ett sådant sätt att de förknippas med annonsering eller förefaller ge stöd åt en organisation, produkt eller tjänst. Du samtycker till att inte lägga in länkar till den här webbplatsen på några webbplatser som rimligt sett skulle betraktas som obscena, ärekränkande, trakasserande, grovt stötande eller skadliga.

Polarn O. Pyret förbehåller sig rätten att när som helst återkalla detta tillstånd generellt, eller din rätt att använda specifika länkar. Om Polarn O. Pyret återkallar detta tillstånd samtycker du till att ta bort och inaktivera samtliga dina länkar till den här webbplatsen omedelbart.

Om du använder Innehållet på ett sätt som inte är klart tillåtet enligt dessa användarvillkor kan du kränka upphovsrättslagstiftning, varumärkeslagstiftning och annan lagstiftning. Om så är fallet återkallar Polarn O. Pyret automatiskt ditt tillstånd att använda den här webbplatsen, och Polarn O. Pyret har rätt att begära att du omedelbart förstör alla kopior som du eventuellt har gjort av någon del av Innehållet. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas enligt dessa villkor är ensamrättigheter.

Ansvarsfriskrivning

Polarn O. Pyret lämnar inga garantier beträffande de resultat som erhålls genom användning av eller förlitan på den här webbplatsen eller det innehåll som finns på eller tillhandahålls via denna. Du använder därför den här webbplatsen på egen risk.

Polarn O. Pyret tillhandahåller den här webbplatsen och innehåll och tjänster på denna i befintligt skick, utan uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade garantier av något slag. i den utsträckning som lagen tillåter friskriver sig Polarn O. Pyret härmed uttryckligen och specifikt från alla underförstådda, lagstadgade eller andra garantier, inbegripet men inte begränsat till eventuella underförstådda garantier avseende äganderätt, allmän lämplighet, frånvaro av intrång i tredje parts rättigheter och lämplighet för ett särskilt ändamål. Polarn O. Pyret garanterar inte att innehåll, tjänster, programvara, text, grafik, länkar eller kommunikation som tillhandahålls på eller genom användning av den här webbplatsen är korrekta, tillförlitliga, fullständiga, kontinuerliga eller aktuella.

Du är ansvarig för att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att allt innehåll som du kan hämta på den här webbplatsen är fritt från datorvirus eller annan potentiellt destruktiv datorkod.

Varken Polarn O. Pyret eller en person som är knuten till eller ett företag som är knutet till Polarn O. Pyret ska ha skadeståndsansvar för några som helst skador till följd av att du har använt eller inte har kunnat använda den här webbplatsen eller innehåll, tjänster eller material som tillhandahålls via eller på denna (”detta skydd”). Detta skydd omfattar alla anspråk, oavsett om de bygger på garanti, avtal, kränkning, strikt ansvar eller någon annan rättsteori, och oavsett om Polarn O. Pyret har underrättats om möjligheten till sådana skador eller ej. Detta skydd täcker alla förluster, inklusive, men inte begränsat till, direkta, indirekta, särskilda och oförutsedda skador, följdskador, straffskadestånd; skadestånd till följd av personskada eller oavsiktligt vållande till annans död; utebliven vinst samt skador till följd av förlorade data eller driftavbrott.

Länkar till andra webbplatser; reklam

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser. Dessa länkar är endast avsedda att underlätta för dig, och Polarn O. Pyret ansvarar inte för något innehåll som finns på eller tillhandahålls via sådana tredje parters webbplatser. Den här webbplatsen ansvarar inte för innehållet på tredje parters länkade webbplatser. Vi granskar, kontrollerar eller övervakar inte materialet på tredje parters webbplatser och vi garanterar inget beträffande innehåll, korrekthet eller legitimitet hos material på sådana tredje parters webbplatser. Om du använder tredje parters länkade webbplatser från den här webbplatsen gör du det på egen risk. Din användning av tredje parters webbplatser omfattas av användarvillkoren för respektive webbplats, inbegripet respektive webbplats sekretesspolicy.

Om den här webbplatsen väljer att ta in annonser från tredje parter kan dessa annonser innehålla länkar till andra webbplatser. Om inte annat anges särskilt stöder den här webbplatsen inte någon produkt och garanterar heller inget beträffande innehåll, korrekthet eller legitimitet hos material i, eller länkat via, en annons på denna.

Sekretesspolicy

Polarn O. Pyret förbinder sig att skydda dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi på Polarn O. Pyret behandlar de personuppgifter som vi samlar in och använder och hur du kontaktar oss om du har ytterligare frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Polarn O. Pyret samlar in och lagrar sådana personuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer, som du lämnar när du registrerar ett användarkonto på webbplatsen, genomför ett köp eller för att i gengäld få information från Polarn O. Pyret. Genom dessa uppgifter kan Polarn O. Pyret tillgodose dina önskemål om information samt genomföra köp och därtill hörande förpliktelser.

De insamlade och lagrade uppgifterna är endast avsedda att användas inom Polarn O. Pyret. Du kan när som helst begära att uppgifter som rör dig ska ändras eller raderas. Du har också rätt att årligen kostnadsfritt erhålla en kopia av de av dina personuppgifter som vi har i våra register.

Polarn O. Pyret AB (org. nr 556235-7383) ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, och alla önskemål om att ändra eller erhålla en kopia av dessa uppgifter ska sändas till Polarn O. Pyret, Box 16142, SE-103 23 Stockholm, Sverige och märkas ”Till: Personuppgiftsansvarig, Polarn O. Pyret”.

Polarn O. Pyret använder Googles annonseringstjänster. Detta innebär att om du är inloggad på ditt Google-konto medan du besöker webbplatsen kan Google komma att samla in personuppgifter om dig, i enlighet med Googles Sekretesspolicy som du hittar här. Google använder bland annat den insamlade informationen för att bedöma vilka annonser du är intresserad av. Om du har kopplat flera enheter till ditt Google-konto kan din användning på en enhet återspeglas på dina andra enheter. För insamlingen och behandlingen av personuppgifter av detta slag svarar Google, i enlighet med Googles Sekretesspolicy. Om du inte vill att sådana personuppgifter samlas in bör du logga ut från ditt Google-konto när du använder webbplatsen. Du kan även justera inställningarna på ditt Google-konto, i enlighet med instruktioner från Google.

Vid användning av webbplatsen har du även möjlighet att dela visst innehåll via Facebook, genom att trycka på knappen ”dela” under produkterna. Väljer du att dela innehåll på detta sätt kan det innebära att Facebook insamlar personuppgifter från dig, i enlighet med Facebooks Sekretesspolicy som du hittar här. Facebook ansvarar för all sådan insamling och behandling av personuppgifter. Vill du inte att Facebook samlar in personuppgifter om dig via webbplatsen bör du logga ut från ditt Facebook-konto innan användning av webbplatsen. I övrigt hänvisas till Facebooks Sekretesspolicy och andra villkor.

Cookies

Alla besökare till en webbplats ska informeras om vad "cookies" används till och ges möjlighet att vägra tillstånd för sådan användning. Vad är en cookie? En "cookie" är en liten textfil som innehåller information och lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller dyl. Cookies används i tekniskt syfte för att förenkla användningen av webbplatsen. De kan sedan användas för att anpassa webbsidor efter användarens önskemål och intressen.

En andra typ av cookies kallas "sessionscookie". Då du besöker en webbsida skickas cookies mellan din dator och servern för att få tillgång till information. Sessionscookies försvinner när du stänger webbläsaren.

Polarnopyret.se använder cookies för funktionalitet i kassastegen och för att samla in statistik om våra besökare. Statistiken används i samlad form och innehåller aldrig någon personlig information. Vi analyserar statistiken i syfte att utveckla och förbättra vår webbplats för att underlätta för dig som kund.

Om du inte vill acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt avvisar lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär tillstånd att lagra en cookie. Tidigare lagrade cookies kan också raderas via webbläsaren. Besök webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies kommer du kunna besöka Polarnopyret.se som vanligt, men vi vill göra dig uppmärksam på att vissa funktioner i kassastegen och Mina sidor kan påverkas, och att det inte går att genomföra ett köp.