Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Klimatpåverkan

Klädindustrin är bland de mest förorenande industrierna i världen, där produktionen är den stora utmaningen. Vårt mål är att åstadkomma en minskning av våra utsläpp av växthusgaser – vårt footprint – med minst 50% till 2030. Till 2045 ska vi vara helt klimatneutrala.

Det här är ambitiösa mål som vi behöver bryta ner i olika delmål. Det viktigaste vi kan göra – som en del av klädindustrin – är att producera färre plagg genom att minska vår överproduktion. Vi tror att vi kan bidra till en sundare konsumtion genom att anpassa vårt sortiment för att kunna minska vår säsongsproduktion – och därmed våra utsläpp.

 

Under 2020 hade vi som mål att införa nolltolerans mot flygtransporter, vilket innebär att våra plagg ska fraktas med båt och i undantagsfall med tåg. På grund av rådande omständigheter och kraftiga förseningar kopplat till Covid19 och nedstängningar på fabrik levde vi inte upp till denna policy under 2020. Vi har halverat våra affärsresor med flyg och kommer fortsätta välja alternativa resvägar i så hög utsträckning som möjligt under 2021.

 

Vi vill också minska själva resursanvändningen i produktionen genom att framför allt produktutveckla utifrån mer resurseffektiva produktionsprocesser. Vi fokuserar i första hand på våra funktionsytterplagg inom konceptet PO.P WeatherPRO®, eftersom det är en stor och viktig produktgrupp för oss. Från och med hösten 2021 ska vi ha 100% spårbarhet för vatten-, energi och kemikalieförbrukning för alla plagg inom denna grupp. Och till 2025 ska vi ha minskat användningen av vatten-, energi- och kemikalier med 30–75% beroende av område.

Vi förbrukar inte bara energi i våra produktionsprocesser utan också i vår övriga verksamhet, t.ex. i våra butiker. Idag är 100% av elförbrukningen i våra egna butiker förnybar. Vi hade som mål att minska vår elförbrukning med 30% under 2020 och vi lyckades minska den med 36%.

2017 började vi ta betalt för våra påsar i butik och skänka överskottet till välgörande ändamål. Fler och fler kunder har valt att inte köpa en påse och idag har antalet påsar minskat med 84% jämfört med 2017. Under 2020 fasade vi ut plastpåsar helt och hållet från våra butiker och ersatte dem med papperspåsar i återvunnet material. Målet är att under 2021 också ersätta våra e-handelspåsar som fortfarande är i återvunnen plast. Med de här åtgärderna vill vi både kunna minska vårt klimatmässiga fotavtryck och bidra till mindre plast i naturen.

För AW21 har vi börjat implementera färgningstekniken Dope Dye. Dope Dye är en effektiv och mer miljövänlig produktionsteknik för färgning av syntetiska fibrer så som polyester och polyamid. Genom tekniken kan man spara upp till 50 % vatten och minska kemikalieanvändningen med upp till 85 %. Koldioxidutsläppen minskar med upp till 60 %. Vi kommer öka andelen tyger som färgas med Dope Dye för varje säsong.

Målen kopplade till minskad resursanvändning och utsläpp av växthusgaser är utmanande och vi kommer både följa upp dem och kommunicera löpande kring hur vår utveckling och måluppfyllelse ser ut.