Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Klimatpåverkan

Klädindustrin är bland de mest förorenande industrierna i världen, där produktionen är den stora utmaningen. Vårt mål är att åstadkomma en minskning av våra utsläpp av växthusgaser – vårt footprint – med minst 30% till 2030. Till 2045 ska vi vara helt klimatneutrala.

Det här är ambitiösa mål som vi behöver bryta ner i olika delmål. Det viktigaste vi kan göra – som en del av klädindustrin – är att producera färre plagg genom att minska vår överproduktion. Vi tror att vi kan bidra till en sundare konsumtion genom att anpassa vårt sortiment för att kunna minska vår säsongsproduktion – och därmed våra utsläpp. Vårt mål är därför att vi ska halvera mängden rea redan till 2020. 

 

Vi inför nolltolerans för antalet flygtransporter från 2020, vilket betyder att alla våra plagg ska fraktas med båt och i undantagsfall med tåg. Och vi vill även minska antalet affärsresor med flyg – med 50% under 2020.

 

Vi vill också minska själva resursanvändningen i produktionen genom att framför allt produktutveckla utifrån mer resurseffektiva produktionsprocesser. Vi fokuserar i första hand på våra funktionsytterplagg inom konceptet PO.P WeatherPRO®, eftersom det är en stor och viktig produktgrupp för oss. Från och med hösten 2021 ska vi ha 100% spårbarhet för vatten-, energi och kemikalieförbrukning för alla plagg inom denna grupp. Och till 2025 ska vi ha minskat användningen av vatten-, energi- och kemikalier med 30–75% beroende av område.

Vi förbrukar inte bara energi i våra produktionsprocesser utan också i vår övriga verksamhet, t.ex. i våra butiker. Idag är 98% av elförbrukningen i våra egna butiker förnybar. Där har vi satt målet att ha 100% förnybar el under 2020 och att minska elförbrukningen med 30% till 2021.

2017 började vi ta betalt för våra påsar i butik och skänka överskottet till välgörande ändamål. Fler och fler kunder har valt att inte köpa en påse och idag har antalet påsar minskat med 75% jämfört med 2017. Under 2020 fasar vi ut plastpåsar helt och hållet från våra butiker och ersätter dem med papperspåsar i återvunnet material. Målet är att under 2020 också ersätta våra e-handelspåsar som fortfarande är i återvunnen plast. Med de här åtgärderna vill vi både kunna minska vårt klimatmässiga footprint och bidra till mindre plast i naturen.

Målen kopplade till minskad resursanvändning och utsläpp av växthusgaser är utmanande och vi kommer både följa upp dem och kommunicera löpande kring hur vår utveckling och måluppfyllelse ser ut.