Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Vår leverantörspolicy

Polarn O. Pyret har inga egna fabriker; vi tillverkar våra kläder hos leverantörer runt om i världen. Vi har ett nära samarbete med våra partners och många av dem har vi jobbat tillsammans med i många år. Det är viktigt för oss vilka vi samarbetar med, och därför ställer vi höga krav på säkerhet, kvalitet, miljö och socialt ansvar.

Tillsammans blir vi starkare och därför är vi sedan 2005 medlemmar i Amfori-BSCI, ett internationellt initiativ där tusentals deltagare från 40 länder tillsammans arbetar med ständiga förbättringar inom den globala leverantörskedjan. Vi delar uppförandekod med Amfori-BSCI:s drygt tusen andra företag och vi gör våra externa kontroller via Amfori-BSCI.

 

Amfori BSCI:s uppförandekod innebär ett åtagande att systematiskt arbeta med riskbedömning, kunskapsspridning, kontroll och förbättringsarbete hos leverantörer och fabrik. Samtliga leverantörer som producerar för oss måste åta sig att följa uppförandekoden som en del av leverantörsavtalet. Uppförandekoden består av elva viktiga områden inom vilka både minimikrav och best practice definieras.

 

De elva områdena är:

Vi ser till att våra leverantörer får den utbildning och stöd som krävs för att de ska kunna uppfylla våra krav och riktlinjer. Vid en kontroll granskas alla delar och om något inte är som det ska, skapar vi en åtgärdsplan tillsammans med leverantören. Det kan hända att det går så långt att vårt samarbete avslutas, men i första hand försöker vi alltid få till förbättringar för att undvika att de anställda plötsligt står utan inkomst.

Utöver det arbete vi gör genom Amfori-BSCI jobbar vi även med fabriker som är SA8000 certifierade. Uppfyller en fabrik alla krav i BSCIs uppförandekod uppmuntras fabriken att gå steget längre och bli certifierade enligt SA8000, vilken BSCI anser vara den bästa standarden i världen idag.

För att en fabrik ska kunna bli SA8000 certifierad måste den uppfylla alla krav inom barnarbete, tvångsarbete, hälsa och säkerhet, föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar, diskriminering, disciplinära praxis, arbetstid, ersättning och ledningssystem.

Våra leverantörer

De produktionsländer och produktionsenheter som tillverkar våra produkter.

Rädda Barnen

Sedan 2018 har vi ett nordiskt samarbete med Rädda Barnen.