Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

Villkor och regler för användning av vår köp och sälj-sajt

Vårt mål är att varje Polarn O. Pyret-plagg ska bäras och älskas av tre barn – minst. På så sätt förlänger vi livet på varje plagg, vilket vi ser som den viktigaste hållbarhetshandlingen man kan göra. Genom att köpa och sälja plagg på vår köp och sälj-sajt sparar du på jordens redan pressade resurser. Tillsammans kan vi ge kläderna ett långt liv!

 

Här kommer några råd när du ska köpa eller sälja plagg;

- Betala inte i förskott - vi avråder från att betala i förskott till mottagaren innan du har varan i din ägo. Det är alltid bra att vara försiktig.

- Lita på magkänslan - om säljaren – eller köparen – inte känns pålitlig tveka inte att avbryta affären! Lita på din magkänsla och acceptera inga tjänster eller upplägg som känns suspekta.

- Har du råkat ut för bedrägeri? Om du misstänker att du råkat ut för bedrägeri på vår köp och sälj-sajt ber vi dig att anmäla det till vår Kundservice. Beskriv vad som har hänt, vilken annons det rör sig om och annan information som kan hjälpa.

- Om du ser en annons som du upplever som olämplig, oseriös eller på annat sätt bryter mot våra villkor och regler är vi tacksamma om du anmäler den till oss. Skicka in din anmälan till vår Kundservice.

 

Nedan följer de villkor och regler som gäller för användning av Polarn O. Pyrets köp och sälj-sajt (även kallad ”Sajten”). Genom att använda Sajten godkänner du dessa villkor och regler, samt förbinder dig att följa dem.

 

Polarn O. Pyret förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder vår köp och sälj-sajt i strid med dessa villkor och regler.

 

Användning av vår köp och sälj-sajt

Polarn O. Pyrets köp och sälj-sajt är endast till för privata annonser och privatpersoner. Sajten tillhandahålls dock inte till personer som tidigare har brutit mot dessa villkor och regler, tidigare av Polarn O. Pyret tillhandahållna villkor och regler eller vid var tid gällande lagar och övriga regler. 

 

En förutsättning för att du ska kunna använda vår köp och sälj-sajt är att du är PO.P+ medlem. Du administrerar dina annonser under "Mina Sidor".

 

Regler för annonsering

För att annonsera på Polarn O. Pyrets köp och sälj-sajt måste du följa nedanstående regler för utformning av annonser. Polarn O. Pyret förbehåller sig rätten att avgöra när en annons bryter mot reglerna för annonsering, alternativt på annat sätt är felaktig eller bedräglig. Vi förbehåller oss även rätten att plocka bort en sådan annons från Sajten.

 

- Det är endast tillåtet att annonsera och sälja Polarn O. Pyret-plagg. Annonsering av andra varumärken, eller att använda annonsen för marknadsföring, är inte tillåtet.

- Annonsens rubrik måste beskriva varan på ett tydligt sätt och det är inte tillåtet att enbart länka till en annan sida. Annonstexten ska vara på ett nordiskt språk eller engelska.

- Det är inte tillåtet att lägga in samma vara i fler än en annons på samma gång. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya.

- Länkar i annonsen ska vara relevanta för varan du annonserar om.

- Bilder i annonsen ska vara relevanta för varan du annonserar om.

- Företagslogotyper får inte användas.

- Det är endast tillåtet att lägga upp bilder och annonstexter du kan garantera att du innehar nödvändiga rättigheter till, antingen genom att du själv har skapat innehållet, eller att du har inhämtat tillstånd att använda innehållet från den som har skapat det. Det är således inte tillåtet att ta bilder från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa är skyddade under upphovsrättslagen (Lag 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk).

- Annonser som kan verka stötande mot eller diskriminerande för folkgrupper, enskilda individer eller offentliga personer är inte tillåtna.

 

Det som framgår av objektsbeskrivningen (beskrivning av det som ska säljas) är det som ligger till grund för ditt och köparens affärsavtal som är bindande för båda parter. Till detta tillkommer eventuella muntliga eller skriftliga överenskommelser er emellan.

 

I övrigt är det Köplagen (Köplag 1990:931) som reglerar köp mellan privatpersoner.

 

Ansvarsbegränsning

Polarn O. Pyrets roll i detta sammanhang är att förmedla kontakt mellan köpare och säljare genom att tillhandahålla våra medlemmar vår köp och sälj-sajt. Vi står helt utanför själva transaktionen och har aldrig kännedom eller kontroll över detaljerna i en uppgörelse. Köpeavtalet ingås direkt mellan köpare och säljare. Vi har således varken juridisk rätt eller möjlighet att ta parti för någon medlem eller tillhandahålla specifika lösningar på problem. Vi frånsäger oss ansvaret för den utannonserade varan, transaktionen, leveransen och/eller överlämningen av densamma.

 

Polarn O. Pyret strävar efter att upprätthålla god säkerhet och tillgång till vår köp och sälj-sajt. Vi ställer dock inga garantier gällande Sajtens funktion eller tillgänglighet. Polarn O. Pyret kan inte hållas ansvarig för om Sajten är tillfälligt otillgänglig eller om någon information eller funktion inte fungerar som förväntat. Driften av vår köp och sälj-sajt kan komma att störas av ett antal faktorer utanför vår kontroll. Polarn O. Pyret förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Sajten för serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar.

 

Polarn O. Pyret ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma med anledning av användningen av vår köp och sälj-sajt eller den information som finns tillgänglig på Sajten. Polarn O. Pyret kan varken garantera eller ansvara för att den identitet som våra användare har angivit, eller att den information som våra användare lämnar på Sajten, är korrekt.

 

Immateriella rättigheter

Alla rättigheter till text, bild och övrigt material som görs tillgängligt genom din användning av vår köp och sälj-sajt upplåts till Polarn O. Pyret.

Genom att lägga upp innehåll på vår köp och sälj-sajt, exempelvis genom att lägga upp en annons, ger du Polarn O. Pyret en obegränsad rätt att fritt förfoga över innehållet genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det samt göra det tillgängligt för allmänheten. Polarn O. Pyret har även rätt att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Dessa rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

 

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Polarn O. Pyret för vår användning av det innehåll du gör tillgängligt på Polarn O. Pyrets köp och sälj-sajt. Du bibehåller dock din ideella rätt i enlighet med Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Detta innebär att du som upphovsman har rätt att inte få ditt verk ändrat så att ditt litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks.

 

Polarn O. Pyrets köp och sälj-sajt skyddas av immateriella rättigheter, inkluderat men inte begränsat till upphovsrätt för programvara, varumärken, bilder och kod. Polarn O. Pyret, eller delar därav, får inte användas, justeras, extraheras, kopieras, distribueras eller på annat sätt under några andra omständigheter än vad som framgår av dessa villkor eller efter skriftligt godkännande av Polarn O. Pyret. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av vår köp och sälj-sajt. Som förtydligande gäller detta även all användning av Polarn O. Pyrets registrerade varumärken.

 

Ersättning

Du som använder Polarn O. Pyrets köp och sälj-sajt åtar dig att ersätta Polarn O. Pyret för alla förluster och kostnader som vi ådrar oss på grund av att du bryter mot dessa villkor och regler, alternativt att du bryter mot vid var tid gällande rätt eller gör intrång i tredje mans rättigheter.

 

Ändring av villkor och regler

Dessa villkor och regler uppdateras löpande. När ändringar görs kommer detta att informeras om på denna sida där de uppdaterade villkoren och reglerna kommer att göras tillgängliga. Du som använder tjänsten förstår och accepterar att om du använder tjänsten efter det att villkoren ändrats kommer Polarn O. Pyret att bedöma den fortsatta användningen som ett accepterande av de uppdaterade villkoren och reglerna.

 

Ändring av vår köp och sälj-sajt

Polarn O. Pyret kan när som helst besluta att avveckla eller ändra vår köp och sälj-sajt. I sådant fall förbehåller sig Polarn O. Pyret rätten att avsluta din tillgång till Sajten, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress.

 

Tvist

Svensk lag ska vara tillämplig på dessa villkor och regler. Tvist som uppstår med anledning av dessa, som inte kan lösas med medling mellan parterna, ska avgöras i svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Polarn O. Pyret värnar om att skydda din integritet. För att vi ska kunna ge dig tillgång till våra tjänster, till exempel ge dig möjlighet att annonsera på vår köp och sälj-sajt eller kontakta annonsörer, behöver vi samla in och behandla vissa av dina personuppgifter. De personuppgifter som samlas kan även användas för att förhindra missbruk av våra tjänster.

 

Polarn O. Pyret samlar för närvarande in: namn, e-postadress och telefonnummer. Om du endast kan nås via telefon, skriv det i annonstexten. En fungerande e-postadress är dock obligatorisk för att kunna annonsera ut en vara.

Viss information kan samlas in i samband med användandet av våra tjänster. Det kan vara namnet på Internetleverantören, den IP-adress och domän användaren ansluter sig ifrån, samt uppgifter om operativsystem och webbläsare. 

Polarn O. Pyret lämnar inte ut några uppgifter till tredje part, men vi kan komma att hjälpa polisen med information om olagligheter förekommer i annonser.

I vår integritetspolicy finns ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

 

 

Uppdaterad senast: 2019-04-09