Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.
Hållbarhet

People

Vilka som tillverkar och levererar våra produkter är av allra största vikt för oss. Och vi tycker också att det är viktigt med transparens gentemot dig som kund. Du ska kunna se vilken fabrik som tillverkat kläderna du köper, och vara helt säker på att allt har skett på ett schysst sätt.

Våra leverantörer

Vi har inga egna fabriker utan tillverkar våra kläder hos leverantörer runt om i världen. Dessa är alla noga utvalda och många av dem har vi jobbat tillsammans med i många år.

Våra samarbetspartners är en del av oss, och vi ställer höga krav på säkerhet, kvalitet, miljö och socialt ansvar. Vi ser därför till att de får den utbildning och det stöd som krävs för att de ska kunna uppfylla våra krav och riktlinjer.

Sedan 2005 är vi medlemmar i Amfori BSCI, ett internationellt initiativ med tusentals medlemmar och leverantörer som tillsammans arbetar med ständiga förbättringar inom den globala leverantörskedjan. Vi delar uppförandekod med Amfori BSCI:s drygt tvåtusen andra medlemmar från 45 länder och våra externa kontroller görs i enlighet med Amfori BSCI uppförandekod och av Amfori BSCI godkända auditörer.

Amfori BSCI:s uppförandekod innebär ett åtagande att systematiskt arbeta med riskbedömning, kunskapsspridning, kontroll och förbättringsarbete hos leverantörer och fabrik. Samtliga leverantörer som producerar för oss måste åta sig att följa uppförandekoden som en del av leverantörsavtalet.

Allt detta kontrolleras regelbundet. Under kontrollerna granskas alla delar, och om något inte är som det ska, skapar vi en åtgärdsplan direkt tillsammans med leverantören. Det kan hända att det går så långt att vårt samarbete avslutas, men i första hand försöker vi alltid få till förbättringar för att undvika att de anställda plötsligt står utan inkomst.

Utöver det arbete vi gör genom Amfori BSCI, jobbar vi även med fabriker som är SA8000-certifierade. För att en fabrik ska kunna bli SA8000-certifierad måste den uppfylla högsta betyg på alla delar inom uppförandekoden.

Sedan 2014 är vi aktiva i ”The Accord on Building and Fire Safety in Bangladesh”, numer ”The Transition Accord”, vars syfte är att förbättra säkerheten i textilfabrikerna i Bangladesh.

Vill du läsa mer om vårt social arbete gå till vår hållbarhetsredovisning.

Tre barn i varje plagg, minst. Det är hållbarhet på riktigt.

Vår leverantörslista

Det är också viktigt att våra kunder och andra intressenter har insyn i vår verksamhet. Två gånger om året publicerar vi därför en uppdaterad leverantörslista över de produktionsländer och produktionsenheter (sömnadsenheter) som tillverkar våra produkter.

Kriteriet för att en produktionsenhet ska vara listad är att värdet av vår totala produktion överstiger 100 000 SEK per år, samt att vi jobbat med fabriken under minst en säsong. Den publika leverantörslistan motsvarar 99 % av vårt totala ordervärde.

I leverantörslistan redovisar vi vilka giltiga tredjepartsinspektioner eller certifikat som senast är gjorda på respektive sömnadsenhet, och i vilken utsträckning fabriken uppfyller BSCIs uppförandekod enligt 13 specificerade kategorier. Varje kategori i en kontroll rankas från A (Very good) till E (Unacceptable). Vi redovisar hur stor andel av de 13 kategorierna som har fått A (Very Good) eller B (Good) på den senaste kontrollen, dvs. de bästa resultaten.

I listan nedan ser du vilka fabriker som tillverkar våra kläder, sorterade efter produktionsland, samt resultatet av den senaste kontrollen som genomfördes i varje fabrik:

Vår leverantörslista