Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.
Hållbarhet

Planet

Jorden går i arv, det ska våra kläder också göra.

Klädindustrin är bland de mest förorenande industrierna i världen. Och det är vårt ansvar, som en del av den, att förändra det. Vi måste minska våra utsläpp. Nu. Därför har vi satt våra mål högt – vi ska åstadkomma en absolut minskning av växthusgasutsläpp med minst 50% till 2030. Till 2045 ska vi vara helt klimatneutrala.

Med dessa mål minskar vi växthusgasutsläppen i linje med Parisavtalet och vad vetenskapen säger krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Det är viktigt att vi utmanar, ifrågasätter och arbetar strategiskt utifrån existerande vetenskapliga bevis, och vi kommer kontinuerligt att uppdatera våra mål därefter.

Produktionen av nya produkter står för den absolut största delen av våra utsläpp och är den riktigt stora utmaningen. Att våra plagg används länge och av många är således en viktig faktor till att minska vår påverkan på miljön. Vi uppmuntrar därför våra kunder att ge vidare, låna, sälja och köpa begagnat.

Till PO.P Second Hand 

Sedan vårt basår 2017/2018 har vi kartlagt våra utsläpp i den egna verksamheten – scope 1 och 2, och sedan 2020/2021 kartlägger vi även utsläpp från produktion, transporter, franchisebutiker och affärsresor – scope 3.

Läs mer om arbetet för att minska vår klimatpåverkan i hållbarhetsrapporten.

Vi är övertygade att våra mål endast kan förverkligas med starka partnerskap och samarbeten på alla nivåer.

Därför är vi en del av STICA –Swedish Textile Initiative for Climate Action. Detta är ett viktigt initiativ för lärande, utbyte av erfarenheter och för utvecklingen av den svenska klädindustrin.

Vi väljer rätt kemikalier

All klädtillverkning kräver att kemikalier används i viss utsträckning. Exempelvis behövs det för att färga in tyget och för att trycka ett print. Vi arbetar sedan många år tillbaka utifrån en lista med noggranna kemikalierestriktioner, och vi kvalitetssäkrar alltid våra produkter ur ett miljö- och hälsoperspektiv.

Vårt mål är att arbeta proaktivt med kemikaliefrågor, vilket gör att vi i många fall går steget längre än vad lagstiftningen kräver. Vi impregnerar till exempel våra ytterplagg med BIONIC-FINISH® ECO, en PFAS-fri teknik som imiterar vattenavvisning i naturen. Och genom att välja GOTS-certifierad bomull är vi garanterade att enbart marknadens allra skonsammaste kemikalier har använts.

Kemikaliekraven kontrolleras genom stickprovskontroller utförda av tredjepartslaboratorier, och sker både under produktion och på plagg som är hämtade direkt från butik.

Forskningen inom kemikalier går ständigt framåt. Därför är vi, sedan 2006, medlemmar i Kemikaliegruppen som drivs av Swerea IVF och har över 100 medlemmar. Syftet med gruppen är att sprida uppdaterad information om kemikalie- och miljörelaterade frågor, samt vara ett stöd och ge verktyg för arbetet med kemikaliefrågor framåt.

Här hittar du vår kemikaliestopplista som alla våra leverantörer är skyldiga att följa. Listan uppdateras utefter nya lagkrav varje år.


Kemikaliestopplista