Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

PO.PMagazine

Hållbarhetsmärkning
PO.P Cares

Hållbarhetsmärkning

Hållbarhetsmärkning Hållbarhet är en stor och viktig del av vårt arbete. Vi har i dag ett sortiment som till 69 % består av mer hållbara produkter. Dessa märks med respektive material eller certifieringar som gör dem mer hållbara, alltså har mindre påverkan på människor och miljö. Det ska vara lätt för dig som kund att kunna göra ett hållbart val hos oss.   Alla våra mer hållbara produkter uppfyller någon av dessa kriterier: Global Organic Textile Standard (GOTS) Global Organic Textile Standard (GOTS) är en världsledande standard och certifiering av textilier i naturmaterial. För att en produkt ska bli certifierad och märkas med GOTS-symbolen krävs det att den är tillverkad av ekologiskt odlad bomull och att den sedan, genom hela tillverkningskedjan, hanterats av fabriker som är certifierade enligt GOTS av en oberoende part.    Att bomullen är ekologisk betyder att det inte använts några syntetiska bekämpnings- eller gödningsmedel vid odlingen. Det är bättre för miljön och för de som arbetar med bomullsodlingen. Certifieringen innefattar också strikta kontroller av löner och arbetsvillkor för alla inblandade i hela produktionskedjan, från odling till färdigt plagg.    Utöver ekologisk bomull, ställer GOTS-standarden bland annat krav på kemikalieinnehåll och -användning, vattenrening, spårbarhet och separering av produkter samt arbetsvillkor i fabrikerna. Kontroll av kraven sker av oberoende part.    Alla våra klassiskt randiga plagg och enfärgade plagg i vitt, rött, blått och grått är certifierade enligt GOTS. Och i varje ny kollektion kommer fler plagg med denna certifiering. Du hittar GOTS-symbolen på plaggets tvättrådsetikett.LÄS MER OM GOTS HÄR Ekologisk bomull Bomull odlad utan att använda syntetiska bekämpnings- eller gödningsmedel. Denna odlingsprocess är bättre både för miljön och för människorna som arbetar på odlingarna. Ekologisk ull All vår ull är mulesingfri, det gäller också vår ekologiska ull. Ekologisk ull har samma krav som ekologiskt kött. Dessa krav gäller djurhållningen av fåren som ullen kommer ifrån, och hur bönderna använder den mark som fåren betar på.   Fåren får bara äta ekologiskt foder och måste kunna vistas utomhus. Det finns också regler kring vilka och hur mycket läkemedel som fåren får vid sjukdom, och fåren ska inte ges läkemedel i onödan. Inga syntetiska bekämpnings- eller gödningsmedel får användas på marken där fåren vistas.   Idag finns det fortfarande en väldigt liten tillgång till ekologiskull runt om i världen och vi har ambitionen att successivt öka vårt utbud av ekologisk ull. Better Cotton Initiative (BCI) Den globala, icke vinstdrivande organisationen Better Cotton Initiative (BCI) har som mission att ställa om bomullsindustrin globalt – det vill säga att förbättra industrin för arbetarna, miljön som bomullen odlas i, samt marknadens framtid. Vi stöttar organisationen eftersom initiativet är ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar bomullsindustri. Under hösten 2019 har vi köpt 2 % av vår bomull som Better Cotton. Better Cotton produceras av odlare som: - effektiviserar sin vattenförbrukning och värnar om vattentillgängligheten- minimerar växtskyddsmetodernas skadliga inverkan- bevarar näringsrikedomen i jorden- bevarar det naturliga habitatet - bevarar bomullsfiberns kvalitet- främjar bra arbetsvillkor   LÄS MER OM BETTER COTTON INITIATIVE HÄR Återvunnen polyester och polyamid Polyester och polyamid kommer från icke förnyelsebara källor. Att använda återvunnen polyester och polyamid minskar användningen av nya fibrer från dessa källor och bevarar jordens resurser. Vissa av våra fleeceplagg är till exempel gjorda av återvunnen polyester från gamla PET-flaskor. Och våra UV-badkläder är gjorda av återvunna polyamidfiber från gamla fisknät. Återvunna material Foder, linning eller skalmaterial som kommer från återvunnen polyester eller polyamid. Att använda återvunnen polyester och polyamid minskar användningen av nya fibrer från icke förnyelsebara källor och bevarar jordens resurser. DESSUTOM Utöver våra certifieringar har vi stränga kemikalierestriktioner. Vi är också medlemmar i flera organisationer och forum vars syfte är att göra branschen mer hållbar, samt stödjer Human Bridge. Vi har även en djuromsorgspolicy som säger att djur ska skyddas från onödigt lidande och sjukdom. En policy som också våra externa leverantörer måste följa.  Kemikalierestriktioner  Vi på Polarn O. Pyret kvalitetssäkrar alltid våra produkter ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Vårt mål är att arbeta proaktivt med kemikaliefrågorna, vilket gör att vi i många fall går steget längre än vad lagstiftningen kräver.    Vi impregnerar våra ytterplagg med BIONIC-FINISH® ECO, en PFAS-fri teknik som imiterar vattenavvisning i naturen. Det är viktigt att du värmebehandlar plagget efter tvätt för att återaktivera den vattenavvisande impregneringen. Det kan du göra genom att torktumla, använda torkskåp eller stryka kläderna. När du har tvättat plaggen några gånger och märker att de inte längre stöter bort vatten, är det dags att återimpregnera med PFAS-fri impregnering. Vi arbetar sedan många år tillbaka med en lista med gedigna kemikalierestriktioner som innefattar alla de kemikalier vi inte tillåter. Vissa ämnen tillåter vi inte överhuvudtaget medan andra ämnen kan tillåtas till en begränsad del. Listan är baserad på svensk lag, amerikanska lagkrav, den europeiska kemikalielagstiftningen REACH, samt branschorganisationers rekommendationer. Kemikaliekraven kontrolleras genom stickprovskontroller av kemikalietester utförda av tredjepartslaboratorier, och sker både under produktion och på plagg som är hämtade direkt från butik.    Forskningen inom kemikalieområdet går ständigt framåt. Därför är vi medlemmar i Kemikaliegruppen som drivs av Swerea IVF som har över 100 medlemmar. Syftet med gruppen är att sprida uppdaterad information om kemikalie- och miljörelaterade frågor samt att vara ett stöd och ge verktyg för arbetet med kemikaliefrågor. Vi har deltagit i forumet sedan 2006.   LÄS MER OM KEMIKALIEGRUPPEN HÄR Textile for Recycling (T4RI) Vi deltar sedan 2014 i initiativet Textile for Recycling (T4RI). Gruppen vill bidra till att textilbranschen tar sin del av ansvaret för att textilier i första hand återanvänds, därefter återvinns på bästa sätt och som sista alternativ förbränns. T4RI vill dessutom påverka beslutsfattarna att instifta system och lagar kring återvinning av textilavfall, då det i dagsläget inte finns något hållbart system för hur man återvinner kläder.   LÄS MER OM T4RI HÄR Sweden Textile Water Initiative (STWI) Sedan 2010 har vi deltagit i initiativet STWI där vi tillsammans med flera andra svenska textilföretag tagit fram riktlinjer för mer hållbar vattenanvändning. Vi deltar som medlem i nätverket för att få information och för att få kunskapsutbyte kring arbetet med att se till att riktlinjerna efterlevs i leverantörsledet.   LÄS MER OM STWI HÄR SOCIALA VILLKOR Alla produkter vi säljer är producerade enligt internationella standarder och ramverk för arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, oavsett om vi själva producerat produkten eller om den är producerad av ett externt varumärke. Vi är deltagare i Amfori-BSCI, ett internationellt initiativ där över 2 000 deltagare från mer än 40 länder tillsammans arbetar med ständiga förbättringar inom den globala leverantörskedjan, samt stödjer organisationer som arbetar för social rättvisa inom olika områden.   Kontroller och förbättringsarbete Vi kontrollerar löpande att våra leverantörer följer våra krav, både via interna och externa oberoende granskningar. Om fabriken bryter mot någon punkt skapar vi en åtgärdsplan tillsammans med leverantören, som vi sedan följer upp. Sker en allvarligare överträdelse uppmanar vi leverantören att åtgärda detta omgående. Om leverantören inte vidtar lämpliga åtgärder, kan det leda till att samarbetet avbryts. Vi tycker att det är viktigt att alltid ge leverantören en chans att göra förbättringar och skapa en bättre arbetsmiljö, för att undvika att de anställda plötsligt står utan inkomst.   Överträdelser vi aldrig accepterar: - Barnarbete - Tvångsarbete - Avsaknad av grundläggande brandsäkerhet i produktion eller bostäder - Allvarlig fara för arbetarnas liv och/eller hälsa - Fysisk eller psykisk misshandel - Allvarlig miljöfara - Nekad tillgång till produktionsanläggning - Brist på engagemang eller ovilja att förbättra - Otillåten tillverkning hos underleverantörer - Oetiskt affärsmannaskap Amfori-BSCI Vi samarbetar gärna med andra aktörer för att förbättra villkoren för arbetare i leverantörskedjan. Därför är vi medlemmar i Business Social Compliance Initiative (BSCI) sedan 2005. Vi delar också uppförandekod med BSCI:s 1300 andra företag, vilket ger extra tyngd i diskussionen med leverantörer.   Våra krav för godkända arbetsvillkor grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt ILO:s konventioner om arbetsrätt. Dessa sammanfattas också i vår uppförandekod, och alla våra leverantörer måste förbinda sig att arbeta utifrån principerna i denna.   I uppförandekoden ingår krav på: - föreningsfrihet och rätt att ingå kollektivavtal - diskrimineringsförbud - skälig lön - skälig arbetstid - hälsa och säkerhet på arbetsplatsen - förbud mot barnarbete - särskilt skydd för unga arbetstagare - förbud mot tvångsarbete - trygga anställningsvillkor - miljöpåverkan - etiskt företagande och förbud mot mutor.   LÄS MER OM BSCI OCH UPPFÖRANDEKODEN HÄR  Human Bridge I de fall vi kan så ger vi överblivna kläder till Human Bridge. De skänker i sin tur vidare dessa kläder till behövande. Under hösten 2017 skänkte vi vårt senaste bidrag på drygt 9500 felfria plagg.   LÄS MER OM HUMAN BRIDGE HÄR Bangladesh Accord 2014 skrev vi på ”The Accord on Building and Fire Safety in Bangladesh”, vars syfte var att förbättra säkerheten i textilfabrikerna i Bangladesh. Nu har kontraktet löpt ut, men vi vill att detta viktiga arbete ska fortsätta och har därför skrivit på det nya avtalet ”The transition Accord”, som är en fortsättning på tidigare avtal. The transition Accord kommer gälla till dess Bangladesh själva är redo att ta ansvar för säkerheten för landets arbetare.   LÄS MER OM BANGLADESH ACCORD HÄR Rädda Barnen Sedan 2018 har vi ett nordiskt samarbete med Rädda Barnen, där målet är att fler barn ska få en trygg uppväxt. Rädda Barnen hjälper barn i Sverige och över hela världen att få en bra start i livet, skydd mot våld och övergrepp samt möjlighet att utbilda sig. Som Rädda Barnens trygghetspartner är vi stolta över att stötta deras viktiga arbete för att skydda barn som befinner sig i utsatta situationer.   LÄS MER OM RÄDDA BARNEN HÄR DJUROMSORG Vi har en djurskyddspolicy som bland annat säger att djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande och sjukdom. En policy som också våra externa leverantörer måste följa. Djurskydd Vi vill att djuren ska behandlas väl och ser inte att något djur ska behöva lida för att vi ska göra våra kläder. Därför tar vi helt avstånd från mulesing, vilket är ett plågsamt ingrepp på merinofår där man skär bort hudveck från bakdelen på fårets lamm. När vi köper merinoull kräver vi därför alltid ett certifikat på att mulesing inte använts i processen. Ull från angorakaninen använder vi inte överhuvudtaget. Vi använder aldrig dun eller fjäder i våra produkter, och idag finns det avancerade alternativ till dessa som lever upp till våra krav. Vi använder inte heller någon typ av päls eller pälsdetaljer, och i de få fall vi använder skinn eller läder så tar vi detta från bi-produkter från köttindustrin.

Återanvända och sälja

Återanvända och sälja

Det största beviset på att ett plagg är av bra kvalitet är när barnet vuxit ur det. Efter alla dagar och nätter av nötning, fläckar och tvättar. Om plagget då fortfarande har bevarat sin passform och sina funktioner, och fortfarande är så skönt och snyggt att du vill ge eller sälja det vidare, då är plagget av bra kvalitet. Då har vi lyckats.