Vårt ansvar


Vår filosofi 
Vårt ansvar  I Vår historia  I Kvalitet I Karriär

Vårt ansvar - Polarn O. Pyret

KLÄDER SOM LÅTER BARN VARA BARN
- BÅDE NU OCH I FRAMTIDEN

Polarn O. Pyret vill göra kläder anpassade för barn och deras behov utan att äventyra framtida barns tillgång till en hållbar miljö. Det allra viktigaste för oss är att våra kläder fyller barnens behov på bästa sätt, genom att vara bekväma, lektåliga och säkra. Detta innebär både att vi har höga krav på materialval, passform och detaljarbete; och att vi tar ansvar för att vår tillverkning sker under acceptabla förhållanden för både människa och miljö. I vår filosofi ligger också ambitionen att erbjuda våra kunder mer hållbara alternativ och att varje plagg ska få ett så långt liv som möjligt. Vår ambition återspeglas i våra kläder som alltid är av högsta kvalitet; vilka går att använda och tvätta många gånger, och har en passform och design som håller med tiden.


BARNSÄKERHET
Att tillverka barnprodukter innebär ett stort ansvar. Polarn O. Pyret har gjort det sedan 1976 och har därför erfarenhet och tradition av att göra kläder som är säkra för barn att använda. Generellt eftersträvar vi att inte tillföra funktioner eller detaljer på plagg som kan utgöra en risk. Kontrollen för detta börjar redan på skisstadiet och fortsätter sedan genom produktionen där vi bland annat kontrollerar att alla plagg tillverkas efter mönster, att alla smådelar sitter fast och att de inte finns vassa delar eller kanter i plaggen.

Polarn O. Pyret är sedan länge medlemmar i Swedish Standard Institute (SIS) och deltar i arbetsgruppen för Barnsäkerhet. Vi arbetar kontinuerligt med riskanalyser och håller oss uppdaterade på lagar, regler och rekommendationer gällande barnsäkerhet. Eftersom vi har butiker i många olika länder så måste vi ta hänsyn till de olika ländernas regler för barnsäkerhet och anpassa oss efter dessa.


ETT MILJÖMEDVETET VAL
Redan från starten 1976 har Polarn O. Pyret eftersträvat hög kvalitet och miljöhänsyn så långt som möjligt. I allt vi gör utgår vi från barnens bästa, och att ta ansvar för vår miljöpåverkan är därför en naturlig del av det dagliga arbetet. Våra första miljömärkta plagg kom 1987 och 20 år senare kunde vi släppa vår första Svanenmärkta kollektion. I takt med att andelen miljömärkta plagg ökat i sortimentet har vi valt att ersätta Svanen med GOTS vilket är den ledande standarden för certifiering av textilprodukter i ekologiska naturmaterial. Att fortsätta göra produktionen bättre för miljön är en självklar ambition, och varje år är vi glada över att kunna miljömärka fler av våra plagg.

Better Cotton Initiative | Polarn O. PyretBETTER COTTON INITIATIVE
I tillägg till vårt arbete med certifierad ekologisk bomull är vi också medlemmar i organisationen Better Cotton Initiative. Genom vårt deltagande bidrar vi till organisationens arbete för att ställa om den globala bomullsindustrin till att bli mer hållbar. Det här innebär minskad miljöpåverkan och bättre arbetsvillkor för bomullsodlare samt förbättrade förutsättningar för odlingssamhällena och industrins framtid.

Läs gärna mer om Better Cotton Initiative härECOECO I SORTIMENTET
I vårt sortiment finns det plagg märkta med vår egen miljösymbol. Vårt samlingsnamn för de miljömärkta plaggen är ECO, Environmentally Conscious Option - ett miljömedvetet val. Polarn O. Pyret ställer höga krav på alla våra produkter men för de som bär vår ECO symbol har vi tagit extra hänsyn till miljön och reducerat miljöpåverkan genom att välja material som består av ekologiskt odlad bomull eller återvunna syntetfiber. 

I vårt ECO-sortiment finns just nu plagg tillverkade i följande material:

Ekologisk bomull
Ekologisk bomull betyder att fibern är odlad utan att använda kemikalier såsom syntetiska bekämpnings- eller gödningsmedel. Bra för miljön och bra för de människor som arbetar på odlingarna!

GOTS-certifierad produktion
Alla våra klassiska plagg i randigt eller enfärgat i vitt, rött och blått är certifierade enligt GOTS. I varje kollektion certifieras ytterligare utvalda plagg som alltså inte hör till de klassiska plaggen i randigt eller enfärgat. Håll utkik efter GOTS-symbolen i tvättrådsetiketten för att hitta de certifierade produkterna!

Global Organic Textile Standard, GOTS, är en världsledande standard och certifiering av textilier i naturmaterial. För att en produkt ska bli certifierad och få märkas med GOTS-symbolen krävs det att den är tillverkad av ekologiskt odlad bomull och att den sedan, genom hela tillverkningskedjan, hanterats av fabriker som är certifierade enligt GOTS av en oberoende part.

Att bomullen är ekologisk är bra för att det betyder att det inte använts några syntetiska bekämpnings- eller gödningsmedel vid odlingen. Det är bra för miljön men framförallt för de som arbetar med att odla bomull.

Utöver ekologisk bomull, ställer GOTS-standarden bland annat krav på kemikalieinnehåll och kemikalieanvändning, vattenrening, spårbarhet och separering av produkter samt arbetsvillkor i fabrikerna. Kontroll av kraven sker en gång om året av en oberoende part.

Läs gärna mer om GOTS här

Du kan även söka i listan över certifierade företag här

Återvunna syntetfibrer (polyester och polyamid)
Återvunna syntetfibrer betyder att vi minskar användningen av nya fibrer som kommer från icke-förnyelsebara källor (petroleum) och spar den energi som krävs för att utvinna på nytt. 

KEMIKALIERESTRIKTIONER
Att kvalitetssäkra våra produkter ur ett miljö- och hälsoperspektiv är en prioriterad fråga på Polarn O. Pyret och en självklarhet. Vi arbetar sedan många år tillbaka med en väl utformad kemikaliestopplista som listar alla de kemikalier vi inte tillåter. Vissa ämnen tillåter vi inte överhuvudtaget medan andra ämnen är begränsade. Denna stopplista är baserad på svensk lag, den europeiska kemikalielagstiftningen REACH samt branschorganisationers krav och rekommendationer. Kemikaliekraven kontrolleras genom kemikalietester utförda av tredjepartslaboratorier och det sker både under produktion och på plagg som är hämtade direkt från butikerna. Testerna är stickprovskontroller och bygger på en riskbedömning där vi tar hänsyn till produkttyp, produktionsteknik, leverantör och produktionsland.

Forskningen inom kemikalieområdet går ständigt framåt och det är viktigt att vara uppdaterad. Därför är Polarn O. Pyret medlemmar i Kemikaliegruppen som drivs av Swerea IVF samt Textildialog, som är ett diskussionsforum initierat av Kemikalieinspektionen.

Vårt mål är att arbeta proaktivt med kemikaliefrågorna vilket gör att vi i vissa fall går steget längre än vad lagstiftningen kräver.

SKÖT OM OCH ÅTERANVÄND
Polarn O. Pyret vill att alla plagg ska ha ett så långt liv som möjligt. Detta återspeglas i kollektioner vars design fungerar över tid och passar både flickor och pojkar. De är gjorda för att tåla mycket lek och rörelse. Vi tycker också det är viktigt med höga krav på kvalitet och möjlighet att laga plaggdelar som lätt slits. Därför har vi bland annat nya knappar, fothällor och lagningslappar till några av våra vanligaste produkter. Vi uppmuntrar våra kunder att låta plaggen användas av andra barn när de blivit för små. För att göra det lite enklare för de som gillar just Polarn O. Pyret plagg har vi skapat en egen köp- och säljsida på vår hemsida.

Titta in på Köp och Sälj och se vad du själv kan fynda.

 

PRODUKTION MED HÄNSYN TILL MÄNNISKOR OCH MILJÖ

Polarn O. Pyret äger inga fabriker, istället samarbetar vi med omkring 50 leverantörer i olika länder som sammanlagt använder cirka 70 fabriker för att tillverka våra produkter. Varje land och varje leverantör har sina unika förutsättningar och egenskaper men gemensamt för dem är att vi alltid ställer krav på arbetsvillkoren och arbetsmiljön för de som tillverkar våra produkter och att vi sedan har ett väl etablerat kontrollsystem för att se till att leverantörerna uppfyller grundkrav och ständigt utvecklas.

Våra största produktionsländer är Kina, Litauen, Bangladesh, Turkiet och Sydkorea.


UPPFÖRANDEKOD
Våra krav för acceptabla arbetsvillkor grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s konventioner om arbetsrätt och sammanfattas i vår uppförandekod. Alla leverantörer måste ta del av och förbinda sig att arbeta utifrån principerna i uppförandekoden.

I uppförandekoden ingår krav på:

 • Föreningsfrihet och rätt att ingå kollektivavtal
 • Diskrimineringsförbud
 • Skälig lön
 • Skälig arbetstid
 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 • Förbud mot barnarbete
 • Särskilt skydd för unga arbetstagare
 • Förbud mot tvångsarbete
 • Trygga anställningsvillkor
 • Miljöpåverkan
 • Etiskt företagande och förbud mot mutor

Polarn O. Pyret ser stora fördelar i att samarbeta med andra för att förbättra villkoren för arbetare i leverantörskedjan och är därför medlemmar i Business Social Compliance Initiative (BSCI) sedan 2005. Uppförandekoden är densamma som de över 1300 andra BSCI-företagen använder vilket ger extra tyngd i diskussionen med leverantörer.
Läs mer om uppförandekoden här.

 

KONTROLL
Med uppförandekoden som grund kontrollerar vi leverantörer regelbundet och har en dialog om hur de kan förbättra sin verksamhet och deras medarbetares situation. Vårt kontrollsystem bygger dels på inspektioner genom BSCI, som utförs av externa oberoende inspektörer, och egna kontroller som utförs av personal från något av våra kontor. Vid fabriksinspektionen läggs mycket fokus på den fysiska arbetsmiljön där bland annat brandsäkerhet och skyddsutrustning är viktiga komponenter. Arbetarnas säkerhet ska aldrig riskeras och brister inom de här områdena måste korrigeras omgående.

En annan del av fabriksinspektionen bygger på kontroll av dokument och intervjuer med både fabriksledning och arbetare. Det här är ett stort detektivarbete där uppgifter från olika personer stäms av med dokument och där dokument stäms av med andra personer. Här kontrollerar man bland annat arbetstider, utbetalningar av löner och andra förmåner samt försöker skapa sig en bild av hur villkoren är gällande tillexempel diskriminering och möjlighet för arbetarna att framföra synpunkter och föra en konstruktiv dialog med fabriksledningen.


FÖRBÄTTRINGSARBETE
Om det framkommer brister vid en fabriksinspektion (antingen utförd av egen personal eller genom BSCI), upprättas alltid en åtgärdsplan tillsammans med leverantören som sedan följs upp. Implementering av uppförandekoden är en långsiktig process som måste ske i flera steg. Avvikelser från uppförandekoden kan leda till att samarbetet avslutas men vår utgångspunkt är dock att fabrikerna måste få en chans och hjälp att förbättra sig. Anledningen är att ett fortsatt samarbete ger en fabriksägare förutsättningar att investera i sina anställda och finansiera förbättringar i sin fabrik. Samtidigt är det vissa krav vi aldrig kan kompromissa med och därför har vi etablerat en rutin för nolltoleransfrågor. Ett exempel på en nolltoleransfråga är barnarbete. Om vi skulle upptäcka det stoppas ordrar tills leverantören har tagit fram en åtgärdsplan för att säkerställa att det inte händer igen samt att de garanterat en bra lösning för de barn som arbetat. I första hand ska det innebära skolgång och möjlighet till återanställning när den rätta åldern uppnås.

Ett annat av våra krav som vi inte kan kompromissa med är säkerhet i fabrikerna. Om det till exempel saknas nödutgångar, brandskyddsutrustning och grundläggande kunskap om brandsäkerhet kan vi inte heller placera några ordrar förrän vi sett att detta förbättrats.

 

VAD ÄR BSCI?
BSCI står för Business Social Compliance Initiative och det är ett näringslivsdrivet initiativ med syfte att förbättra arbetsvillkor i de globala leverantörskedjorna. BSCI grundades 2003 av FTA (Foreign Trade Association) och 10 år senare har organisationen mer än 1300 medlemmar.
Systemet bygger på en gemensam uppförandekod och standardiserade inspektioner av fabriker.
För att uppnå långsiktiga förbättringar erbjuder BSCI även utbildningstillfällen för producenter och har nära kontakt med många olika externa intressentgrupper, framförallt genom ett intressentråd och genom rundabordssamtal som arrangeras i de vanligaste produktionsländerna.

Titta gärna på en film om BSCI här

 

SÄKRARE FABRIKER I BANGLADESH
Sedan våren 2014 är Polarn O. Pyret genom RNB medlemmar i Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh vilket är ett avtal som syftar till att förbättra säkerheten i de många textilfabrikerna i landet. Avtalet innehåller bland annat oberoende och transparanta inspektioner, obligatoriska reparationer och renoveringar av fabriker, ökat inflytande för textilarbetarna och en översyn av landets standarder för byggnads- och brandsäkerhet. Polarn O. Pyret samarbetar med ett fåtal fabriker i Bangladesh och ser deltagande i Bangladesh Accord som ett bra komplement till vårt befintliga arbete med uppförandekod och kontroller. Genom Bangladesh Accord förbinder vi oss att fortsätta producera i landet samt bidra till en positiv utveckling och säkrare fabriker.


MILJÖPÅVERKAN
En stor miljöfråga inom produktion av kläder är hanteringen av vatten och kemikalier. Många av de processer som används kräver stora mängder vatten. Vatten är en förutsättning för att vi till exempel ska kunna färga och tvätta våra textilier. I många områden där vi producerar råder det vattenbrist och många människor i världen lever utan tillgång till rent dricksvatten. Därför är det viktigt att vi som företag arbetar för att förbättra både miljön och arbetsförhållanden nedåt i leverantörskedjorna.

För Polarn O. Pyret handlar detta främst om 3 saker:

 1. Välja material med minskad miljöpåverkan i allt fler produkter. Till exempel ekologiskt odlad bomull eller återvunna material.
 2. Ställa krav på vilka kemikalier som används. Genom att ta bort de värsta ämnena redan från början minskar risken för förorening av vatten.
 3. Arbeta för mer hållbar vatten- och kemikaliehantering genom hela produktionen. Till exempel genom att ställa krav på att de finns vattenreningsverk, att man begränsar vattenåtgången och att man ser till att kemikalier inte läcker ut i naturen

 

POLICYS OCH RAPPORTERING

 

POLICYS
• Uppförandekod för leverantörer
• Miljöpolicy
• Djuromsorgspolicy
• Sponsring och välgörenhetspolicy

Du hittar våra policys här.

HÅLLBARHETSREDOVISNING
Polarn O. Pyret är en del av RNB koncernen som årligen rapporterar arbetet med miljö- och etikfrågor i en Hållbarhetsredovisning.
Titta här för att läsa om vårt arbete under det senaste året.